Felt søg.


Felt søg er et sporarbejde, hvor din hund skal lære at finde sporgenstande indenfor et givet felt. 

 

Sideløbende vil der blive træning af markering af de genstande, hundene skal finde på sporet samt træning i dirigering af hunden.


Felt søg kan dyrkes som aktivering, men kan du kan også komme til konkurrence i felt søg. 

 

Målsætning: hunden skal på kommandoen søg, finde et antal genstande og påvise dem.

 

Man kan udvide sporgenstandene til alle dagligdags genstande, såsom nøgler, pung og deslige – hvem ville ikke blive glad for, at ens tabte ting bliver fundet igen?