Om Kreds 14

Venskab og seriøsitet er to meget elementære ting i vores klubliv

Kreds 14 er med til at dække mange forskellige behov for vores medlemmer, og der er plads til alle hundeelskere, om end man er konkurrence- og udstillingsorienteret, om det bare en god familiehund eller er for motionen og hyggens skyld.

En vigtig ting for alle er, at både de gamle og de nye hundeførere tager del i vores mange arrangementer i fællesskab, så vi får en god og harmonisk klub, der er sjov og hyggelig at komme i.

Alle med interesse er til en hver tid velkomne til at komme forbi en træningsaften, for at følge en aften i klubben.